Kursy jesienne!

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO Z JĘZYKA
POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Liczba godzin lekcyjnych: 40
Cena: 800 zł
Termin I: 04.09.2018–27.09.2018 (8 spotkań; zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki 16:30–19:45)

Termin II: kurs weekendowy 08.09.2018–27.09.2018 (8 spotkań; zajęcia odbywają się w soboty i niedziele)

Opis kursu: kurs przygotowujący do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 lub B2; rozwijanie i doskonalenie wszystkich sprawności językowych sprawdzanych podczas egzaminu (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, poprawność gramatyczna, wypowiedź pisemna, mówienie), modelowe zadania i przykładowe arkusze egzaminacyjne.

Rejestracja: polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl

KURS JĘZYK POLSKI i KULTURA POLSKA

Liczba godzin lekcyjnych: 75
Cena: 1500 zł

Termin: 02.10.2018–29.01.2019 (zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu)

Opis kursu: podstawowy kurs języka polskiego dla osób już studiujących lub pracujących w Polsce, którym znajomość języka jest potrzebna ze względów osobistych lub zawodowych. Plan kursu przewiduje 60 godzin zajęć o charakterze ogólnym, kształcących wszystkie umiejętności (rozumienie tekstu czytanego, rozumienie tekstu słuchanego, mówienie, pisanie) oraz 15 godzin zajęć z zakresu kultury polskiej. Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej UG.

Liczba osób w grupie: 4–6

Rejestracja: polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 28.09.2018 r.

POLISH LANGUAGE AND CULTURE

Number of classes: 75
Fee: 1500 zł

Course dates: 02.10.2018–29.01.2019 (classes twice a week)

We offer a Polish course at the elementary level for foreigners who study or work in Poland and want to learn Polish for personal and/or professional purposes. The course includes 60 classes of General Polish (developing all language skills: speaking, writing, reading comprehension and listening comprehension); 15 classes on Polish Culture. The course is run by academic teachers employed at the Institute of Polish Philology, University of Gdańsk.

Number of students per group: 4–6

Enrolment deadlines: 28.09.2018 r.

Enrolment by e-mail: polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl

panorma in mari via tua

Centrum Kultury i Języka Polskiego Uniwersytetu Gdańskiego