Nowa oferta kursów języka polskiego

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Liczba godzin lekcyjnych: 40 Cena: 800 zł

KURS WEEKENDOWY 06.04–01.06 (8 spotkań w soboty  5×45)

KURS NIEINTENSYWNY 02.04–06.06 (zajęcia dwa razy w tygodniu 2×45 i 3×45)

Opis kursu: kurs przygotowujący do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 lub B2; rozwijanie i doskonalenie wszystkich sprawności językowych sprawdzanych podczas egzaminu (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, poprawność gramatyczna, wypowiedź pisemna, mówienie), modelowe zadania i przykładowe arkusze egzaminacyjne.

Minimalna liczna osób do rozpoczęcia kursu: 5

Rejestracja: polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl

 

 

Konto bankowe, na które należy przesyłać wpłaty:

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO nieintensywny 506-F017-S409-19

Bank Pekao S.A. Oddział w Gdańsku IV

Kołobrzeska 43,

Konto: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

Dla wpłat z zagranicy:

Swift: PKOPPLPW

IBAN: PL 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

Tytuł wpłaty: 506-F017-S409-19, imię i nazwisko, rodzaj kursu

przykład: 506-F017-S409-19, Jan Kowalski, kurs nieintensywny

 

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO weekendowy 506-F017-S408-19

 

Bank Pekao S.A. Oddział w Gdańsku IV

Kołobrzeska 43,

Konto: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

Dla wpłat z zagranicy:

Swift: PKOPPLPW

IBAN: PL 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

Tytuł wpłaty: 506-F017-S408-19, imię i nazwisko, rodzaj kursu

przykład: 506-F017-S408-19, Jan Kowalski, kurs weekendowy

 

 

 

 

 

KURS JĘZYK POLSKI i KULTURA POLSKA

Liczba godzin lekcyjnych: 75 Cena: 1500 zł

Termin: 26.02.2019–18.06.2019 (zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu)

Opis kursu: podstawowy kurs języka polskiego dla osób już studiujących lub pracujących w Polsce, którym znajomość języka jest potrzebna ze względów osobistych lub zawodowych. Plan kursu przewiduje 60 godzin zajęć o charakterze ogólnym, kształcących wszystkie umiejętności (rozumienie tekstu czytanego, rozumienie tekstu słuchanego, mówienie, pisanie) oraz 15 godzin zajęć z zakresu kultury polskiej. Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej UG.

Liczba osób w grupie: 4–6

Rejestracja: polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 20.02.2019 r.

 

Konto bankowe, na które należy przesyłać wpłaty:

KURS JĘZYKA POLSKIEGO A0 – 506-F100-S410-19

Bank Pekao S.A. Oddział w Gdańsku IV

Kołobrzeska 43,

Konto: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

Dla wpłat z zagranicy:

Swift: PKOPPLPW

IBAN: PL 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

Tytuł wpłaty: 506-F100-S410-19, imię i nazwisko, rodzaj kursu,

przykład: 506-F100-S410-19, Jan Kowalski, A0

 

KURS JĘZYKA POLSKIEGO A A2/B1– 506-F100-S411-19

 

Bank Pekao S.A. Oddział w Gdańsku IV

Kołobrzeska 43,

Konto: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

Dla wpłat z zagranicy:

Swift: PKOPPLPW

IBAN: PL 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

Tytuł wpłaty: 506-F100-S411-19, imię i nazwisko, rodzaj kursu,

przykład: 506-F100-S411-19, Jan Kowalski, A2/B1

 

 

 

POLISH LANGUAGE AND CULTURE

Number of classes: 75 Fee: 1500 zł

Course dates: 26.02.2019–18.06.2019 (classes twice a week)

We offer a Polish course at the elementary level for foreigners who study or work in Poland and want to learn Polish for personal and/or professional purposes. The course includes 60 classes of General Polish (developing all language skills: speaking, writing, reading comprehension and listening comprehension); 15 classes on Polish Culture. The course is run by academic teachers employed at the Institute of Polish Philology, University of Gdańsk.

 

panorma in mari via tua

Centrum Kultury i Języka Polskiego Uniwersytetu Gdańskiego