Międzynarodowa konferencja glottodydaktyczna „Znać inny język to jak posiadać drugą duszę – Lekcje języka polskiego i kultury polskiej – doświadczenia, dylematy”

Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców IFP UG Pracownia Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji

glottodydaktycznej

organizowanej pod patronatem honorowym Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

w roku jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego pt.:

 

Znać inny język to jak posiadać drugą duszę

Lekcje języka polskiego i kultury polskiej – doświadczenia, dylematy.

 

 

Przedmiotem rozmów i referatów podczas konferencji pragniemy uczynić́ zagadnienia związane z rolą języka w integracji cudzoziemców tak licznie przybywających ostatnimi laty do Polski. Chcielibyśmy zaprezentować naszym gościom nie tylko Uniwersytet, lecz także Gdańsk jako miasto otwarte, w którym cudzoziemcy znajdują miejsce szczególne. Zaproszenie kierujemy zarówno do wykładowców, doktorantów oraz studentów, jak i nauczycieli, którzy zechcą podzielić się swoimi pomysłami i doświadczeniem dydaktycznym.

 

 

Proponowane zagadnienia:

 

 • język jako narzędzie komunikacji i dialogu z drugim człowiekiem;

 

 • język jako warunek pełnego uczestnictwa w kulturze;

 

 • uczenie się języka dla uczenia się w języku (na wszystkich poziomach edukacji);

 

 • język w pracy i dla pracy;

 

 • wspomaganie rozwoju językowego osób dwujęzycznych (ze szczególnym uwzględnianiem dzieci);

 

 • media społecznościowe jako narzędzie uczestnictwa w kulturze i adaptacji kulturowej;

 

 • środowisko elektroniczne a edukacja dziecka z doświadczeniem migracyjnym;

 

 • intermedia, film, serial w pracy z grupami wielokulturowymi i zróżnicowanymi wiekowo;

 

 • transkulturowość a problemy wiążące się z adaptacją kulturową cudzoziemców;

 

 • nowe media a metodyka nauczania, innowacje dydaktyczne;

 

 • nowe technologie a rozwijanie kompetencji komunikacyjnych w nauce języka polskiego jako obcego/drugiego.

 

 

 

 

 

Zachęcamy również̇ do zgłaszania własnych propozycji.

Czas przewidziany na jedno wystąpienie to 20 minut. Opłata konferencyjna wynosi 400 zł. Obejmuje ona posiłki i publikację. W ramach wyżywienia zapewniamy obiad i uroczystą kolację pierwszego dnia, a także obiad drugiego dnia.

Ponadto w trakcie konferencji będzie można wziąć udział w warsztatach metodycznych. Opłatę można uiścić podczas konferencji lub przekazać na konto.

Publikacja recenzowana: artykuły zostaną̨ opublikowane w czasopiśmie punktowanym „Język – Szkoła – Religia”.

Cyrkularz

 

 

 

Zgłoszenie: wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl

Karta zgłoszeniowa

 

Na zgłoszenia czekamy do 15 września 2019 roku.

Organizatorzy nie rezerwują noclegów, prosimy uprzejmie o dokonanie wyboru miejsca i rezerwacji noclegu we własnym zakresie.

 

 

 

 

Komitet Naukowy

dr hab. Aneta Lewińska, prof. nadzw.    – przewodnicząca

dr hab. Ewa Czaplewska, prof. nadzw.

dr hab. Lucyna Warda-Radys, prof. nadzw.

dr hab. Róża Wosiak-Śliwa, prof. nadzw.

dr Irena Chawrilska

Komitet Organizacyjny

Z-ca Prezydenta Gdańska           – mgr Piotr Kowalczuk

mgr Sonia Czaplewska

mgr Ewa Lubiszewska

mgr Karolina Wojciechowska

 

 

 

panorma in mari via tua

Centrum Kultury i Języka Polskiego Uniwersytetu Gdańskiego