Najbliższy termin egzaminu certyfikatowego

Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Gdańskiego organizuje egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego,

najbliższy termin:

23–24 listopada 2019 r. na poziomie B1 i B2
(w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych)


Rejestracja kandydatów na egzamin: 20.07.2019 r. – 20.09.2019 r. lub do wyczerpania limitu
miejsc.
Kto może zdawać egzamin? Cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą,
którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.
Dokument uprawniający do udziału w egzaminie: Paszport lub inny dokument tożsamości ze
zdjęciem.
Adres e-mail: polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl

panorma in mari via tua

Centrum Kultury i Języka Polskiego Uniwersytetu Gdańskiego