Rejestracja na egzamin certyfikatowy 23-24 listopada 2019 r.

Rejestracja kandydatów na egzamin, który odbędzie się 23-24 listopada 2019 r. 

 

Kto może zdawać egzamin? Cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą,
którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie: Paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Adres e-mail: polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl

 

Cena egzaminu:

B1 639,48 zł (150 EUR)

B2 639,48 zł (150 EUR)

Wydanie certyfikatu: 85,26 (20 EUR)

 

 

UWAGA!

Wpłaty (egzamin + certyfikat) należy dokonać jednorazowo, w jednym przelewie w złotych polskich;

 

kurs euro – 4,26 zł zgodnie ze średnim kursem euro NBP z dnia 15.07.2019 r.

W treści przelewu należy podać: 506-F017-S445-19, imię i nazwisko zdającego, poziom egzaminu.

Przykład: 506-F017-S445-19, Jan Kowalski, B1

 

 

 

Konto bankowe, na które należy przesyłać wpłaty:
Bank Pekao S.A. Oddział w Gdańsku IV
ul. Kołobrzeska 43,
Konto: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
Dla wpłat z zagranicy:
Swift: PKOPPLPW
IBAN: PL 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
Tytuł wpłaty: 506-F017-S445-19, imię i nazwisko, poziom egzaminu,
przykład: 506-F017-S445-19, Jan Kowalski, B1

Termin przesyłania opłat: W DNIU REJESTRACJI!

 

 

  Rejestracja trwa od 20.07.2019 r. do 20.09.2019 r. lub do wyczerpania limitu miejsc!
Centrum Kultury i Języka Polskiego nie przesyła drogą mailową potwierdzenia, że opłata została zaksięgowana!
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU EGZAMINU PRZESYŁAMY NA MIESIĄC PRZED EGZAMINEM TYLKO DO OSÓB, KTÓRE UIŚCIŁY OPŁATĘ ZA EGZAMIN I CERTYFIKAT!
NIE REZERWUJEMY NOCLEGÓW DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO!

Formularz rejestracyjny: rejestracja na egzamin

Miejsce egzaminu: Instytut Filologii Polskiej, 80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55

 

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO Z JĘZYKA
POLSKIEGO JAKO OBCEGO

 

Liczba godzin lekcyjnych: 40
Cena: 800 zł

KURS WEEKENDOWY 28.09–16.11 (8 spotkań w soboty  5×45)

KURS NIEINTENSYWNY 24.09–15.11 (zajęcia dwa razy w tygodniu 2×45 i 3×45)

Opis kursu: kurs przygotowujący do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 lub B2; rozwijanie i doskonalenie wszystkich sprawności językowych sprawdzanych podczas egzaminu (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, poprawność gramatyczna, wypowiedź pisemna, mówienie), modelowe zadania i przykładowe arkusze egzaminacyjne.

Rejestracja: polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl

 

 

 

Konto bankowe, na które należy przesyłać wpłaty:

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO  weekendowy

506-F017-S449-19

Bank Pekao S.A. Oddział w Gdańsku IV

Kołobrzeska 43,

Konto: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

Dla wpłat z zagranicy:

Swift: PKOPPLPW

IBAN: PL 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

Tytuł wpłaty: 506-F017-S449-19, imię i nazwisko, rodzaj kursu

przykład: 506-F017-S449-19, Jan Kowalski, kurs nieintensywny

 

 

 

Konto bankowe, na które należy przesyłać wpłaty:

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO nieintensywny 506-F017-S448-19

Bank Pekao S.A. Oddział w Gdańsku IV

Kołobrzeska 43,

Konto: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

Dla wpłat z zagranicy:

Swift: PKOPPLPW

IBAN: PL 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

Tytuł wpłaty: 506-F017-S448-19, imię i nazwisko, rodzaj kursu

przykład: 506-F017-S448-19, Jan Kowalski, kurs nieintensywny

 

 

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO ONLINE

Liczba godzin lekcyjnych: 40 (30 spotkań + 10 godzin pracy indywidualnej)

Cena: 800 zł  

Opis kursu: kurs przygotowujący do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 lub B2; informacje o egzaminie, rozwijanie i doskonalenie sprawności językowych sprawdzanych podczas egzaminu ( poprawność gramatyczna, wypowiedź pisemna, mówienie), modelowe zadania i przykładowe arkusze egzaminacyjne. Zajęcia teoretyczne oraz praktycznie, materiały i ćwiczenia w formie elektronicznej, sprawdzanie ćwiczeń i prac pisemnych przez egzaminatora, przeprowadzenie próbnego egzaminu ustnego.

Rejestracja: polskidlacudzoziemcow@ug.edu.

panorma in mari via tua

Centrum Kultury i Języka Polskiego Uniwersytetu Gdańskiego