Rejestracja na egzamin certyfikatowy zakończona!

Rejestracja na egzamin certyfikatowy 23-24 listopada zakończona.

Osoby, które wypełniły formularz rejestracyjny i nie opłaciły egzaminu, proszone są o natychmiastowe uiszczenie opłaty.

Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i godziny wysyłamy na miesiąc przed egzaminem.

panorma in mari via tua

Centrum Kultury i Języka Polskiego Uniwersytetu Gdańskiego