Najbliższy termin egzaminu ceryfikatowego – otwarte zapisy na kursy przygotowujące

Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Gdańskiego organizuje egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego,najbliższy termin:

25–26 stycznia 2020 r. na poziomie B1
(w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych)

Rejestracja kandydatów na egzamin25.11.2019 r. – 22.12.2019 r. lub do wyczerpania limitu
miejsc.
Kto może zdawać egzamin? Cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą,
którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.
Dokument uprawniający do udziału w egzaminie: Paszport lub inny dokument tożsamości ze
zdjęciem.
Adres e-mailpolskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl

 

 

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Liczba godzin lekcyjnych: 40 Cena: 800 zł

KURS WEEKENDOWY 7.12.–19.01 (8 spotkań w soboty  5×45)

KURS NIEINTENSYWNY 09.12–20.01 (zajęcia trzy razy w tygodniu (pon/wt/śr))

Opis kursu: kurs przygotowujący do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1; rozwijanie i doskonalenie wszystkich sprawności językowych sprawdzanych podczas egzaminu (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, poprawność gramatyczna, wypowiedź pisemna, mówienie), modelowe zadania i przykładowe arkusze egzaminacyjne.

Minimalna liczna osób do rozpoczęcia kursu: 5

Rejestracja: polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl

 

 

 

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO  weekendowy (506-F017-S460-19)

Konto bankowe, na które należy przesyłać wpłaty:

Bank Pekao S.A. Oddział w Gdańsku IV

Kołobrzeska 43,

Konto: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

Dla wpłat z zagranicy:

Swift: PKOPPLPW

IBAN: PL 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

Tytuł wpłaty: 506-F017-S460-19, imię i nazwisko, rodzaj kursu

przykład: 506-F017-S449-19, Jan Kowalski, kurs weekendowy

 

 

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO nieintensywny (506-F017-S459-19)

Konto bankowe, na które należy przesyłać wpłaty:

Bank Pekao S.A. Oddział w Gdańsku IV

Kołobrzeska 43,

Konto: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

Dla wpłat z zagranicy:

Swift: PKOPPLPW

IBAN: PL 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

Tytuł wpłaty: 506-F017-506-F017-S459-19, imię i nazwisko, rodzaj kursu

przykład: 506-F017-506-F017-S459-19, Jan Kowalski, kurs nieintensywny

 

panorma in mari via tua

Centrum Kultury i Języka Polskiego Uniwersytetu Gdańskiego