Rejestracja na egzamin certyfikatowy 25-26 stycznia 2020 roku REJESTRACJA ZAMKNIĘTA

 

Państwowe egzaminy certyfikatowe

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w Centrum Kultury i Języka
Polskiego dla Cudzoziemców w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego
Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Gdańskiego organizuje
egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w następujących terminach:

 

  • 25-26 stycznia 2020 r.: poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

 

  • 7-8 marca 2020 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;

 

  • 6-7 czerwca 2020 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;

 

  • 17-18 października 2020 r.: poziomy A2, B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

 

 

 

REJESTRACJA NA EGZAMIN 25- 26 STYCZNIA ZAMKNIĘTA. PROSIMY SIĘ NIE REJESTROWAĆ!

 

 

 

Osoby, które nie przystąpiły do egzaminu z przyczyn niezależnych od organizatora, mają prawo do zwrotu opłaty za egzamin pod warunkiem pisemnego zgłoszenia tego faktu w poniższych przypadkach:

a)     co najmniej 35 dni przed rozpoczęciem egzaminu –  zwrot 100% opłaty za egzamin,

b)    w terminie 25-34 dni przed rozpoczęciem egzaminu – zwrot  80%  opłaty za egzamin.

Uniwersytet Gdański nie zwraca wpłaconej kwoty za egzamin w przypadku zgłoszenia rezygnacji z przystąpienia do egzaminu w terminie krótszym niż 25 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu.

 

 

 

 

 

panorma in mari via tua

Centrum Kultury i Języka Polskiego Uniwersytetu Gdańskiego