Kurs przygotowujący do egzaminu certyfikatowego B1

Kurs przygotowujący do egzaminu certyfikatowego B1 (intensywny, online)
Koszt: 800 zł
Terminy: 27.07.2020-7.08.2020 od poniedziałku do piątku (4×45 minut)
Konto do wpłaty:
Bank Pekao S.A. Oddział w Gdańsku IV
Kołobrzeska 43,
Konto: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
Dla wpłat z zagranicy:
Swift: PKOPPLPW
IBAN: PL 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
Tytuł wpłaty: 506-I110-S479-20, imię i nazwisko, kurs przygotowujący do egzaminu lipiec
Przykład: 506-I110-S479-20, Jan Kowalski, kurs weekendowy
 
17.08.2020 – 28.08.2020 od poniedziałku do piątku (4×45 minut)
Bank Pekao S.A. Oddział w Gdańsku IV
Kołobrzeska 43,
Konto: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
Dla wpłat z zagranicy:
Swift: PKOPPLPW
IBAN: PL 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
Tytuł wpłaty: 506-I110-S480-20, imię i nazwisko, kurs przygotowujący do egzaminu sierpień
Przykład: 506-I110-S480-20, Jan Kowalski, kurs weekendowy
panorma in mari via tua

Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu Gdańskiego