SZKOŁA LETNIA JĘZYKA POLSKIEGO! POLISH SUMMER SCHOOL!

LETNIA SZKOŁA JĘZYKA POLSKIEGO I KULTURY POLSKIEJ DLA CUDZOZIEMCÓW – KURSY ONLINE

Termin kursu: kurs intensywny: 27.07-7.08.2020 (od poniedziałku do piątku, 4×45 minut)

Kurs nieintensywny: zajęcia dwa razy w tygodniu w lipcu i sierpniu

Cena kursu: 1290 zł (300 euro)

Termin składania zgłoszeń: do 30 czerwca 2020 r.

Prowadzimy lektoraty na wszystkich poziomach – od survival polish dla początkujących po kursy dla osób na poziomie zaawansowanym. Kształcimy umiejętności komunikacyjne, uczymy gramatyki, słownictwa, rozumienia tekstu pisanego oraz tworzenia wypowiedzi pisemnych.  Lektorami są doświadczeni nauczyciele, na co dzień uczący języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Gdańskim. Po przeprowadzonych testach końcowych słuchacze otrzymają zaświadczanie potwierdzające udział w kursie.

Liczba osób w grupie: maksymalnie 10.

SUMMER SCHOOL OF POLISH LANGUAGE AND CULTURE FOR FOREIGNERS – ONLINE

 

Date: intensive course: 27.07-7.08.2020 (classes from Monday to Friday, 4×45 minutes)

non-intensive course: classes two times a week, july-august

Payment: 1290 zł (€300).

Registration deadline: 30th June 2020.

Contact: polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl (Centre of Culture and Polish Language for Foreigners UG).

Group: maximum 10 students.

 The courses will be held at every language level – from survival polish for beginners to courses for those who wish to deepen their knowledge in intermediate or advanced level. All students will be able to practice and apply listening, speaking and writing skills in comprehension activities and utilize basic vocabulary and grammar points in a variety of tasks and activities appropriate for their level.  The courses will be held by academic teachers form University of Gdansk with previous experience in teaching polish as a foreign language. At the end of the courses all students will receive certificates.

panorma in mari via tua

Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu Gdańskiego