Terminy egzaminu certyfikatowego w roku 2021

Informujemy, że zgodnie z komunikatem Państwowej Komisji do Spraw Poświadczania Języka Polskiego egzamin certyfikatowy w naszym ośrodku w roku 2021 odbędzie się w następujących terminach:

30 – 31.01.2021 – poziom B1

27-28.03.2021 – poziom B1,B2, C1

19-20.06.2021 – poziom B1, B2, C1

20-21.11.2021 – poziom B1, B2

Na każdy egzamin rejestracja prowadzona jest osobno i zaczyna się nie wcześniej niż 2 miesiące przed planowanym terminem egzaminu.

panorma in mari via tua

Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu Gdańskiego