Zmiana terminu egzaminu 26-27 marca!

Informujemy, że w związku z decyzją Państwowej Komisji do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, egzamin mający odbyć się w dniach 27-28 marca, zostaje przełożony na termin 8-9 maja. Osoby, które zapisały się na egzamin, zachowują możliwość zdawania egzaminu w nowym terminie.

Nie będzie nowej rekrutacji na egzamin w maju!

panorma in mari via tua

Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu Gdańskiego