Oferta dla obcokrajowców

OFERTA DLA OBCOKRAJOWCÓW

 

Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na kursy języka polskiego w roku akademickim 2019/2020 (od października do stycznia 2020)

 

Oferujemy kursy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania oraz kursy specjalistyczne i kursy indywidualne w pełni dostosowane do potrzeb uczestników.

 

Proponujemy kursy intensywne, nieintensywne oraz weekendowe:

 

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Liczba godzin lekcyjnych: 40 Cena: 800 zł

KURS WEEKENDOWY 28.09–16.11 (8 spotkań w soboty  5×45)

KURS NIEINTENSYWNY 24.09–15.11 (zajęcia dwa razy w tygodniu 2×45 i 3×45)

Opis kursu: kurs przygotowujący do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 lub B2; rozwijanie i doskonalenie wszystkich sprawności językowych sprawdzanych podczas egzaminu (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, poprawność gramatyczna, wypowiedź pisemna, mówienie), modelowe zadania i przykładowe arkusze egzaminacyjne.

Minimalna liczna osób do rozpoczęcia kursu: 5

Rejestracja: polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl

 

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO ONLINE

Liczba godzin lekcyjnych: 40 (30 spotkań + 10 godzin pracy indywidualnej)

Cena: 800 zł  

Opis kursu: kurs przygotowujący do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 lub B2; informacje o egzaminie, rozwijanie i doskonalenie sprawności językowych sprawdzanych podczas egzaminu ( poprawność gramatyczna, wypowiedź pisemna, mówienie), modelowe zadania i przykładowe arkusze egzaminacyjne. Zajęcia teoretyczne oraz praktycznie, materiały i ćwiczenia w formie elektronicznej, sprawdzanie ćwiczeń i prac pisemnych przez egzaminatora, przeprowadzenie próbnego egzaminu ustnego.

Rejestracja: polskidlacudzoziemcow@ug.edu.

 

 

KURS JĘZYK POLSKI i KULTURA POLSKA

Liczba godzin lekcyjnych: 75 Cena: 1500 zł

Termin: 08.10.2019–30.01.2019 (zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu)

Opis kursu: podstawowy kurs języka polskiego dla osób już studiujących lub pracujących w Polsce, którym znajomość języka jest potrzebna ze względów osobistych lub zawodowych. Plan kursu przewiduje 60 godzin zajęć o charakterze ogólnym, kształcących wszystkie umiejętności (rozumienie tekstu czytanego, rozumienie tekstu słuchanego, mówienie, pisanie) oraz 15 godzin zajęć z zakresu kultury polskiej. Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej UG.

Liczba osób w grupie: 4–6

Rejestracja: polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 20.09.2019 r.

 

POLISH LANGUAGE AND CULTURE

Number of classes: 75 Fee: 1500 zł

Course dates: 08.10.2019–30.01.2019 (classes twice a week)

We offer a Polish course at the elementary level for foreigners who study or work in Poland and want to learn Polish for personal and/or professional purposes. The course includes 60 classes of General Polish (developing all language skills: speaking, writing, reading comprehension and listening comprehension); 15 classes on Polish Culture. The course is run by academic teachers employed at the Institute of Polish Philology, University of Gdańsk.

panorma in mari via tua

Centrum Kultury i Języka Polskiego Uniwersytetu Gdańskiego