Oferta dla obcokrajowców

OFERTA DLA OBCOKRAJOWCÓW

 

Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na kursy języka polskiego w roku akademickim 2019/2020 (od lutego do sierpnia 2020)

 

Oferujemy kursy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania oraz kursy specjalistyczne i kursy indywidualne w pełni dostosowane do potrzeb uczestników.

 

Proponujemy kursy intensywne, nieintensywne oraz weekendowe:

 

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO 

Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

 

Liczba godzin lekcyjnych: 40
Cena: 800 zł

KURS WEEKENDOWY (8 spotkań w soboty  5×45)

KURS NIEINTENSYWNY (zajęcia dwa razy w tygodniu 2×45 i 3×45)

Opis kursu: kurs przygotowujący do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 lub B2; rozwijanie i doskonalenie wszystkich sprawności językowych sprawdzanych podczas egzaminu (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, poprawność gramatyczna, wypowiedź pisemna, mówienie), modelowe zadania i przykładowe arkusze egzaminacyjne.

Rejestracja: polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl

 

 

POZIOM B1: 506-F017-S408-20 (kurs weekendowy – pierwsze zajęcia 1.02.2020r.)

 

POZIOM B2: 506-F017-S409-20 (kurs weekendowy – pierwsze zajęcia 1.02.2020r.)

 

POZIOM C1: 506-F017-S375-20 (kurs nieintensywny – pierwsze zajęcia 1.02.2020r., reszta zajęć w poniedziałki i czwartki)

 

Bank Pekao S.A. Oddział w Gdańsku IV

Kołobrzeska 43,

Konto: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

Dla wpłat z zagranicy:

Swift: PKOPPLPW

IBAN: PL 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

Tytuł wpłaty: 506-F017-S408-20, imię i nazwisko, kurs weekendowy

przykład: 506-F017-S408-20, Jan Kowalski, kurs weekendowy

 

 

 

 

 

 

 

 

KURS JĘZYK POLSKI i KULTURA POLSKA

 

Liczba godzin lekcyjnych: 75 Cena: 1500 zł

Termin: kurs rozpoczyna się w lutym 2020, o szczegóły prosimy pytać mailowo (zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu)

Opis kursu: podstawowy kurs języka polskiego dla osób już studiujących lub pracujących w Polsce, którym znajomość języka jest potrzebna ze względów osobistych lub zawodowych. Plan kursu przewiduje 60 godzin zajęć o charakterze ogólnym, kształcących wszystkie umiejętności (rozumienie tekstu czytanego, rozumienie tekstu słuchanego, mówienie, pisanie) oraz 15 godzin zajęć z zakresu kultury polskiej. Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej UG.

Liczba osób w grupie: 4–6

Rejestracja: polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl

 

 

POLISH LANGUAGE AND CULTURE

 

Number of classes: 75 Fee: 1500 zł

Course dates: the course starts in February 2020, please ask for details by e-mail (classes twice a week)

We offer a Polish course at the elementary level for foreigners who study or work in Poland and want to learn Polish for personal and/or professional purposes. The course includes 60 classes of General Polish (developing all language skills: speaking, writing, reading comprehension and listening comprehension); 15 classes on Polish Culture. The course is run by academic teachers employed at the Institute of Polish Philology, University of Gdańsk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETNIA SZKOŁA JĘZYKA POLSKIEGO I KULTURY POLSKIEJ DLA CUDZOZIEMCÓW

 

Termin kursu: przełom lipca i sierpnia 2020 (o szczegóły prosimy pytać mailowo)

Cena kursu: 1290 zł (300 euro)

Termin składania zgłoszeń: do 30 czerwca 2020 r.

Szkoła Letnia organizowana jest w sierpniu, trwa 2 tygodnie. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, po 4 godziny lekcyjne dziennie (4 x 45 minut). Prowadzimy lektoraty na wszystkich poziomach – od survival polish dla początkujących po kursy dla osób na poziomie zaawansowanym. Kształcimy umiejętności komunikacyjne, uczymy gramatyki, słownictwa, rozumienia tekstu pisanego oraz tworzenia wypowiedzi pisemnych. Zajęcia odbywają się w budynku Uniwersytetu Gdańskiego, a także poza nim. Lektorami są doświadczeni nauczyciele, na co dzień uczący języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Gdańskim. Po przeprowadzonych testach końcowych słuchacze otrzymają zaświadczanie potwierdzające udział w kursie.

Liczba osób w grupie: maksymalnie 10.

 

SUMMER SCHOOL OF POLISH LANGUAGE AND CULTURE FOR FOREIGNERS

 

Date: July  – August 2020 (details by email).

Payment: 1290 zł (€300).

Registration deadline: 30th June 2020.

Contact: polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl (Centre of Culture and Polish Language for Foreigners UG).

Group: maximum 10 students.

Accommodation: we do not provide accommodation. You can find and book your accommodation online, e.g.  http://noclegi.trojmiasto.pl/.

 

We offer top quality two-week courses in August – 4 hours (45 min.) per day5 days a week (Monday to Friday). The courses will be held at every language level – from survival polish for beginners to courses for those who wish to deepen their knowledge in intermediate or advanced level. All students will be able to practice and apply listening, speaking and writing skills in comprehension activities and utilize basic vocabulary and grammar points in a variety of tasks and activities appropriate for their level. The courses will take place at the University campus, which is approximately 9 kilometres from the city centre (Gdansk Główny) and 4 kilometres from the seaside, as well as in other interesting locations in Tricity. The courses will be held by academic teachers form University of Gdansk with previous experience in teaching polish as a foreign language. At the end of the courses all students will receive certificates.

panorma in mari via tua

Centrum Kultury i Języka Polskiego Uniwersytetu Gdańskiego