Publikacje pracowników

dr hab. Aneta Lewińska, prof. nadzwyczajny

 

  • Architektura miasta w serii podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego Hurra!!! Po polsku, w: Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. 5 / pod red. Małgorzaty Święcickiej i Moniki Peplińskiej.
  • Obraz regionów Polski w serii podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego Hurra!!! Po polsku, w: Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż , Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny. Oddział TKJ, Łomża 2015, s. 95-102.
  • współautorstwo: Ewa Badyda, Lucyna Warda-Radys, Zaplanowane powroty – o kilku pomysłach utrwalania zagadnień gramatycznych w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w: Nauczanie języka polskiego jako obcego, t. 1, Tradycje i innowacje / red. Wiola Próchniak, Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 49-64.

 

dr hab. Ewa Badyda, prof. nadzwyczajny

 

  • 1. Ewa Badyda, Między gramatyką naukową gramatyką pedagogiczną. O wprowadzaniu wybranych zagadnień słowotwórczych w serii podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego Hurra!!! Po polsku, [w:] Słowotwórstwo dawne i wspóczesne. Materiały szóstej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci Profesora Bogusława Krei, pod red. E. Rogowskiej-Cybulskiej i Badydy, Gdańsk 2014, s. 39-49.
  • 2. Ewa Badyda, O kłopotach nauczyciela z materiałem leksykalnym podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego – na wybranych przykładach, „Neofilolog” 45/2, Nauczyciele języków obcych wobec zadań współczesnej glottodydaktyki, pod red. E. Andrzejewskiej, Poznań – Gdańsk 2015, s. 173-185.
  • 3. Ewa Badyda, Aneta Lewińska, Lucyna Warda-Radys, Zaplanowane powroty – o kilku pomysłach utrwalania zagadnień gramatycznych w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w:] Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tradycje i innowacje, t. 1, pod red. W. Próchniak, M. Smoleń-Wawrzusiszyn, Lublin 2016, s. 49-64.
panorma in mari via tua

Centrum Kultury i Języka Polskiego Uniwersytetu Gdańskiego