Specjalność zawodowa – nauczanie języka polskiego jako obcego

Specjalność zawodowa: Nauczanie języka polskiego jako obcego

Specjalność dla studentów II stopnia na kierunku filologia polska kończąca się zdobyciem uprawnień do nauczania języka polskiego jako obcego.

Przyszli nauczyciele języka polskiego jako obcego poruszają następujące zagadnienia:

• gramatyka komunikacyjna w nauczaniu języka polskiego jako obcego, czyli odkrywanie mechanizmów językowych rządzących naszą komunikacją: zwrócenie uwagi na to, co mówimy, po co mówimy i jak mówimy;

metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, czyli jak nauczyć innych języka,
którym mówimy od pierwszych lat naszego życia;

• nauczanie kultury polskiej jako obcej czyli rozmowy o bliskości i odmienności, o tym,jak wprowadzać w polską kulturę i przygotowywać do uczestnictwa w niej, a także jak uczyć się od innych. Obowiązkowe praktyki lektorskie!

panorma in mari via tua

Centrum Kultury i Języka Polskiego Uniwersytetu Gdańskiego