Studia podyplomowe – Nauczanie języka polskiego jako obcego

 

Studia Podyplomowe – Nauczanie języka polskiego jako obcego

Studia podyplomowe Nauczanie języka polskiego jako obcego przeznaczone są dla absolwentów polonistyki oraz innych kierunków humanistycznych posiadających tytuł magistra lub licencjata. Słuchaczami studiów mogą być także absolwenci innych kierunków. Jest to oferta skierowana głównie do nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności oraz zdobyć kwalifikacje w zakresie nauczania swojego języka macierzystego obcokrajowców (zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami).

Zajęcia trwają dwa semestry i odbywają się w systemie zaocznym (najczęściej co 2 tygodnie,w piątki od godziny 15.30 i w soboty od 8.30). W trakcie jednego semestru przewidzianych jest 8 lub 9 zjazdów. W ich ramach odbywa się 240 godzin dydaktycznych i 60 godzin praktyk (hospitacje zajęć i przeprowadzenie samodzielnie przygotowanych lekcji realizowane są poza terminem zjazdów).

Program studiów obejmuje wykłady i konwersatoria poświęcone różnym aspektom nauczania języka polskiego jako obcego. W ich trakcie słuchacz pozna funkcjonalną gramatykę polszczyzny oraz zdobędzie wiedzę na temat budowania autorskich programów nauczania języka polskiego jako obcego, dostosowanych do indywidualnych potrzeb różnego typu grup uczniów. Dowie się, jak łączyć program nauczania języka z wiedzą o polskiej kulturze oraz jak rozwijać poszczególne sprawności jęykowe (umiejętność rozumienia ze słuchu, mówienia, pisania i czytania).

Umożliwiamy słuchaczom odbycie praktyki lektorskiej na kursach prowadzonych przez Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców Wydziału Filologicznego UG w różnych grupach uczniów: mówiących językami słowiańskimi i niesłowiańskimi.

Facebook – Nauczanie języka polskiego jako obcego

UG – Nauczanie języka polskiego jako obcego

panorma in mari via tua

Centrum Kultury i Języka Polskiego Uniwersytetu Gdańskiego