Kurs “Język polski i kultura polska” / Polish language and culture course

Kurs Język Polski i Kultura Polska – semestr letni 2021 online

Czas trwania kursu: marzec- czerwiec 2021

Cena: 1500 zł  (możliwość płatności w ratach)

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 90 minut. 

Pomożemy ustalić poziom języka, by dobrać jak najlepszą grupę.

Zapisy oraz więcej informacji pod adresem mailowym: polskidlacudziemcow@ug.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!

Polish Language and Culture online course – summer term 2021

Duration: March-June 2021

Price: 1500 zł (installments possible)

Lessons: 90 minutes long, twice a week

We will help you assess the language proficiency level and arrange a group that fits you best.

Admissions and more information: polskidlacudziemcow@ug.edu.pl

Welcome!

Курс Польский язык и культура – летний семестр 2021, онлайн-занятия 

Время проведения: март – июнь 2021

Стоимость: 1500 злотых  (можно оплачивать по частям)

Занятия проходят два раза в неделю, продолжительность занятия – 90 мин. 

Распределение по группам зависит от уровня владения языком.

Запись на курс и дополнительная информация по адресу: polskidlacudziemcow@ug.edu.pl

Ждем вас!

panorma in mari via tua

Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu Gdańskiego