O nas

Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców jest jednostką Uniwersytetu Gdańskiego
powstałą w 2014 roku. W Centrum uczą się wszyscy zainteresowani nauką języka polskiego i
poznawaniem kultury polskiej. Organizujemy liczne kursy języka polskiego w trakcie roku
akademickiego, a także szkoły letnie i szkoły zimowe.
CKiJP UG przygotowuje do zawodu nauczyciela języka polskiego jako obcego w ramach:
– specjalności zawodowej Nauczanie języka polskiego jako obcego przeznaczonej dla studentów
polonistyki w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym UG;
– studiów podyplomowych Nauczanie języka polskiego jako obcego prowadzonych w trybie
niestacjonarnym dla absolwentów studiów I lub II stopnia.

Od 2010 roku prowadzimy również studia licencjackie na kierunku Kultura i język polski w ramach
dwustronnej umowy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Harbińskim Uniwersytetem
Pedagogicznym (Harbin Normal University, Chiny).

Pracownikami Centrum są nauczyciele akademiccy z dorobkiem naukowym w zakresie
glottodydaktyki polonistycznej i bogatym doświadczeniem w nauczaniu języka polskiego jako
obcego oraz doświadczeni lektorzy, którzy najczęściej są doktorantami Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Gdańskiego, pracującymi jednocześnie nad swoimi rozprawami doktorskimi i
uczącymi języka polskiego jako obcego z ogromnym zapałem.

panorma in mari via tua

Centrum Kultury i Języka Polskiego Uniwersytetu Gdańskiego