O nas

Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców jest jednostką Uniwersytetu Gdańskiego. W Centrum uczą się wszyscy zainteresowani nauką języka polskiego i poznawaniem kultury polskiej. Organizujemy liczne kursy języka polskiego w trakcie roku akademickiego, a także szkoły letnie i szkoły zimowe.

Pracownikami Centrum są nauczyciele akademiccy z dorobkiem naukowym w zakresie glottodydaktyki polonistycznej i bogatym doświadczeniem w nauczaniu języka polskiego jako obcego oraz doświadczeni lektorzy.

panorma in mari via tua

Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu Gdańskiego