Kadra

 

 

prof. nadzw. dr hab. Lucyna Warda-Radys – językoznawca, pracownik Katedry Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej UG, autorka publikacji na temat polszczyzny historycznej i współczesnej, polszczyzny regionalnej i kaszubszczyzny; lektor języka polskiego na zajęciach dla cudzoziemców z różnych kręgów kulturowych;

 

prof. nadzw. dr hab. Ewa Badyda – językoznawca, pracownik Katedry Języka Polskiego UG oraz Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców, autorka licznych publikacji z zakresu zjawisk współczesnego języka polskiego oraz z zakresu glottodydaktyki; lektor języka polskiego na kursach dla cudzoziemców z różnych kręgów kulturowych;

 

dr Irena Chawrilska – literaturoznawca, absolwentka polonistyki i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, nauczycielka języka polskiego, filozofii i etyki w Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku, członek redakcji czasopisma “Język – Szkoła – Religia”, autorka publikacji z zakresu teorii literatury i komparatystyki (doktorat dotyczący hybrydyczności dzieła artystycznego), lektor języka polskiego na kursach dla cudzoziemców z różnych kręgów kulturowych. Zainteresowania glottodydaktyczne: nauczanie cudzoziemców języka polskiego jako dialog międzykulturowy, sposoby zapoznawania obcokrajowców z kulturą polską;

dr Michał Pruszak – polonista, anglista, filmoznawca, dydaktyk (nauczyciel dyplomowany), lektor języka polskiego jako obcego (studia podyplomowe). Autor publikacji z zakresu filmu i literatury dziecięcej oraz przekładów intersemiotycznych tekstów kultury. Doktorant w Katedrze Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej.

mgr Sonia Czaplewska – filolożka, japonistka, lektorka języka japońskiego i języka polskiego jako obcego z wieloletnim doświadczeniem. Pierwsze kroki w nauczaniu języków stawiała w Osace podczas rocznego stypendium rządu japońskiego. Autorka publikacji na temat literatury dziecięcej. W ramach realizacji innej wielkiej pasji ukończyła dietetykę oraz Food Studies (studia podyplomowe). Doktorantka na Wydzielane Filologicznym. Obecnie zajmują ją badania komparatystyczne nad podręcznikami.

mgr Magda Kotarska – absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim ze specjalizacją edytorską oraz nauczania języka polskiego jako obcego, studentka iberystyki, doświadczona lektorka języka polskiego jako obcego w różnorodnych grupach, egzaminatorka na państwowym egzaminie certyfikatowym z języka polskiego jako obcego.

mgr Adrianna Katarzyna Olkowska – rocznik ’91, absolwentka filologii romańskiej i studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Gdańskim oraz podyplomowych studiów pedagogicznych w Ateneum – Szkole Wyższej w Gdańsku, doktorantka na Wydziale Filologicznym UG, obecnie tłumaczka oraz lektorka języka francuskiego i polskiego jako obcego w gdańskiej szkole językowej Language Extreme. Jest też egzaminatorką na państwowym egzaminie certyfikatowym z języka polskiego jako obcego. Jej zainteresowania badawcze obejmują nie tylko glottodydaktykę, ale i perswazję językową. W wolnych chwilach tańczy salsation, uczy się hiszpańskiego i tureckiego oraz zgłębia turecką kulturę.

mgr Katarzyna Furmaniak – absolwentka filologii polskiej i studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Gdańskim, doktorantka na Wydziale Filologicznym UG, lektorka języka polskiego jako obcego.

panorma in mari via tua

Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu Gdańskiego