Egzaminy Certyfikatowe

Zapraszamy na nową stronę: https://polski.ug.edu.pl

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego odbywają się w następujących terminach:

30-31.01.2021 – poziom B1 

08-09.05.2021 – poziom B1,B2, C1

19-20.06.2021 – poziom B1, B2, C1

20-21.11.2021 – poziom B1, B2

Na każdy egzamin rejestracja prowadzona jest osobno i zaczyna się nie wcześniej niż 2 miesiące przed planowanym terminem egzaminu.

Rejestracja na egzamin w terminie 19-20 czerwca została zakończona. .

Formularz rejestrujący poziom B1, B2
Formularz rejestrujący poziom C1

Rejestracja będzie odbywała się za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej ośrodka.

Liczba miejsc jest ograniczona. Rejestracja na egzamin trwa do wyczerpania liczby miejsc.

Etapy rejestracji:

  1. Wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej (prosimy wypełnić go dokładnie!) Na jeden adres mailowy możliwe jest wypełnienie tylko jednego formularza!
  2. Automatyczne potwierdzenie o treści: „Dziękujemy za rejestrację na egzamin”, które przyjdzie do Państwa drogą mailową  (prosimy sprawdzić folder spam na poczcie).
  3. Opłata za egzamin. Proszę zrobić przelew w dniu rejestracji, ponieważ skreślamy uczestnika z listy rejestracyjnej, jeśli nie otrzymamy wpłaty.
  4. Wiadomość mailowa z informacjami o egzaminie (30 dni przed planowanym terminem egzaminu – 19.05.2021).

Uwaga! W związku z sytuacją pandemiczną i obowiązującymi zarządzeniami rejestracja i egzamin mogą zostać odwołane w każdym momencie. Prosimy śledzić komunikaty na stronie internetowej i Facebooku oraz korespondencję mailową (również folder spam).

 
 
 
 
 
 
 

Kto może zdawać egzamin? Cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie: zgodnie z rozporządzeniem Ministra, na egzamin certyfikatowy należy przynieść ważny paszport oraz inny dokument ze zdjęciem.

Miejsce egzaminu: Instytut Filologii Polskiej, 80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55

E-mail: polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl

Osoby, które nie przystąpiły do egzaminu z przyczyn niezależnych od organizatora, mają prawo do zwrotu opłaty za egzamin pod warunkiem pisemnego zgłoszenia tego faktu w poniższych przypadkach:

a)     co najmniej 35 dni przed rozpoczęciem egzaminu –  zwrot 100% opłaty za egzamin;

b)    w terminie 25-34 dni przed rozpoczęciem egzaminu – zwrot  80% opłaty za egzamin.

Uniwersytet Gdański nie zwraca wpłaconej kwoty za egzamin w przypadku zgłoszenia rezygnacji z przystąpienia do egzaminu w terminie krótszym niż 25 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu.

 

Cena egzaminu (w terminie 19-20 czerwca):

B1 699 zł (150 EUR)

B2 699 zł (150 EUR)

C1  838,8 zł (180 EUR)

Wydanie certyfikatu: 93,2 zł (20 EUR)

kurs euro –  4,6603 zgodnie ze średnim kursem euro NBP z dnia 31.03.2021 r.

UWAGA!

Wpłaty (egzamin + certyfikat) należy dokonać jednorazowo, w jednym przelewie w złotych polskich, na rzecz Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A, numer konta: 63 1090 1098 0000 0001 4783 3813 (dla wpłat z zagranicy: PL 63 1090 1098 0000 0001 4783 3813, kod swift: WBKPPLPP), tytułem „imię, nazwisko, egzamin, poziom egzaminu” (przykład: „Jan Kowalski egzamin B1”).

Termin przesyłania opłat: W DNIU REJESTRACJI (po otrzymaniu maila z potwierdzeniem rejestracji).

 Centrum Kultury i Języka Polskiego nie przesyła drogą mailową potwierdzenia, że opłata została zaksięgowana!

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU EGZAMINU PRZESYŁAMY NA MIESIĄC PRZED EGZAMINEM TYLKO DO OSÓB, KTÓRE UIŚCIŁY OPŁATĘ ZA EGZAMIN I CERTYFIKAT.

NIE REZERWUJEMY NOCLEGÓW DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO.

 

panorma in mari via tua

Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu Gdańskiego