Egzaminy Certyfikatowe

Egzaminy Certyfikatowe 

 

Państwowe egzaminy certyfikatowe

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w Centrum Kultury i Języka
Polskiego dla Cudzoziemców w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego
Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Gdańskiego organizuje
egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w następujących terminach:

 

  • 25-26 stycznia 2020 r.: poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

 

  • 7-8 marca 2020 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;

 

  • 6-7 czerwca 2020 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;

 

  • 17-18 października 2020 r.: poziomy A2, B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

 

Rejestracja kandydatów na egzamin, który odbędzie się 25-26 stycznia 2020 r. 

 

Kto może zdawać egzamin? Cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą,
którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie: Paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Adres e-mail:polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl

 

Cena egzaminu:

B1 639,25 zł (150 EUR)

Wydanie certyfikatu: 85,23 (20 EUR)

 

UWAGA!

Wpłaty (egzamin + certyfikat) należy dokonać jednorazowo, w jednym przelewie w złotych polskich;

kurs euro – 4,2617 zł zgodnie ze średnim kursem euro NBP z dnia 31.10.2019 r.

W treści przelewu należy podać: 506-F017-S366-20, imię i nazwisko zdającego, poziom egzaminu.

Przykład: 506-F017-S366-20, Jan Kowalski, B1

 

 

Konto bankowe, na które należy przesyłać wpłaty:

Bank Pekao S.A. Oddział w Gdańsku IV

Kołobrzeska 43,

Konto: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

Dla wpłat z zagranicy:

Swift: PKOPPLPW

IBAN: PL 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

Tytuł wpłaty: 506-F017-S366-20, imię i nazwisko, poziom egzaminu,

przykład: 506-F017-S366-20, Jan Kowalski, B1

Termin przesyłania opłat: W DNIU REJESTRACJI!

 

Rejestracja trwa od 25.11.2019 r. do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania limitu miejsc! 

Centrum Kultury i Języka Polskiego nie przesyła drogą mailową potwierdzenia, że opłata została zaksięgowana!

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU EGZAMINU PRZESYŁAMY NA MIESIĄC PRZED EGZAMINEM TYLKO DO OSÓB, KTÓRE UIŚCIŁY OPŁATĘ ZA EGZAMIN I CERTYFIKAT!

NIE REZERWUJEMY NOCLEGÓW DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO!

Formularz rejestracyjny: rejestracja na egzamin

Miejsce egzaminu: Instytut Filologii Polskiej, 80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55

 

 

 

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO Z JĘZYKA
POLSKIEGO JAKO OBCEGO

 

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO Z JĘZYKAPOLSKIEGO JAKO OBCEGO

Liczba godzin lekcyjnych: 40 Cena: 800 zł

KURS WEEKENDOWY 7.12.–19.01 (8 spotkań w soboty  5×45)

KURS NIEINTENSYWNY 09.12–20.01 (zajęcia trzy razy w tygodniu (pon/wt/śr))

Opis kursu: kurs przygotowujący do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1; rozwijanie i doskonalenie wszystkich sprawności językowych sprawdzanych podczas egzaminu (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, poprawność gramatyczna, wypowiedź pisemna, mówienie), modelowe zadania i przykładowe arkusze egzaminacyjne.

Minimalna liczna osób do rozpoczęcia kursu: 5

Rejestracja:polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl

 

 

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGOweekendowy (506-F017-S460-19)

Konto bankowe, na które należy przesyłać wpłaty:

Bank Pekao S.A. Oddział w Gdańsku IV

Kołobrzeska 43,

Konto: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

Dla wpłat z zagranicy:

Swift: PKOPPLPW

IBAN: PL 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

Tytuł wpłaty: 506-F017-S460-19, imię i nazwisko, rodzaj kursu

przykład: 506-F017-S449-19, Jan Kowalski, kurs weekendowy

 

 

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGOnieintensywny (506-F017-S459-19)

Konto bankowe, na które należy przesyłać wpłaty:

Bank Pekao S.A. Oddział w Gdańsku IV

Kołobrzeska 43,

Konto: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

Dla wpłat z zagranicy:

Swift: PKOPPLPW

IBAN: PL 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

Tytuł wpłaty: 506-F017-506-F017-S459-19, imię i nazwisko, rodzaj kursu

przykład: 506-F017-506-F017-S459-19, Jan Kowalski, kurs nieintensywny

 

 

panorma in mari via tua

Centrum Kultury i Języka Polskiego Uniwersytetu Gdańskiego