Egzaminy Certyfikatowe

Egzaminy Certyfikatowe 

 

Państwowe egzaminy certyfikatowe

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w Centrum Kultury i Języka
Polskiego dla Cudzoziemców w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego
Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Gdańskiego organizuje
egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w następujących terminach:

 

  • 25-26 stycznia 2020 r.: poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

 

  • 7-8 marca 2020 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

 

  • 6-7 czerwca 2020 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2
  • 17-18 października 2020 r.: poziomy A2, B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

 

 

Kto może zdawać egzamin? Cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą,
którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie: zgodnie z rozporządzeniem Ministra, na egzamin certyfikatowy należy przynieść ważny paszport. Inny dokument może nie być zaakceptowany.

Adres e-mail:polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl

 

 

 

 

Osoby, które nie przystąpiły do egzaminu z przyczyn niezależnych od organizatora, mają prawo do zwrotu opłaty za egzamin pod warunkiem pisemnego zgłoszenia tego faktu w poniższych przypadkach:

a)     co najmniej 35 dni przed rozpoczęciem egzaminu –  zwrot 100% opłaty za egzamin,

b)    w terminie 25-34 dni przed rozpoczęciem egzaminu – zwrot  80%  opłaty za egzamin.

Uniwersytet Gdański nie zwraca wpłaconej kwoty za egzamin w przypadku zgłoszenia rezygnacji z przystąpienia do egzaminu w terminie krótszym niż 25 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu.

 

 

 

Najbliższy egzamin certyfikatowy na Uniwersytecie Gdańskim odbędzie się 7-8 marca 2020 r. na poziomach B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Kto może zdawać egzamin? Cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą,
którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie: Paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Adres e-mail: polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl

 

 

 

Cena egzaminu:

B1 638,82 zł (150 EUR)

B2 638,82 zł (150 EUR)

C1 766, 58 zł (180 EUR)

Wydanie certyfikatu: 85,18 zł (20 EUR)

 

 

 

UWAGA!

Wpłaty (egzamin + certyfikat) należy dokonać jednorazowo, w jednym przelewie w złotych polskich;

kurs euro – 4,4588 zł zgodnie ze średnim kursem euro NBP z dnia 31.12.2019 r.

W treści przelewu należy podać: 506-I110-S415-20, imię i nazwisko zdającego, poziom egzaminu.

Przykład: 506-I110-S415-20, Jan Kowalski, B1

 

 

 

 

Konto bankowe, na które należy przesyłać wpłaty:

Bank Pekao S.A. Oddział w Gdańsku IV

  1. Kołobrzeska 43,

Konto: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

Dla wpłat z zagranicy:

Swift: PKOPPLPW

IBAN: PL 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

Tytuł wpłaty: 506-I110-S415-20, imię i nazwisko, poziom egzaminu,

przykład: 506-I110-S415-20, Jan Kowalski, B1

 

 

Termin przesyłania opłat: W DNIU REJESTRACJI!

 

Rejestracja zakończona – proszę się nie rejestrować!

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra, na egzamin certyfikatowy należy przynieść ważny paszport. Inny dokument może nie być zaakceptowany!

 

 

Centrum Kultury i Języka Polskiego nie przesyła drogą mailową potwierdzenia, że opłata została zaksięgowana!

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU EGZAMINU PRZESYŁAMY NA MIESIĄC PRZED EGZAMINEM TYLKO DO OSÓB, KTÓRE UIŚCIŁY OPŁATĘ ZA EGZAMIN I CERTYFIKAT!

NIE REZERWUJEMY NOCLEGÓW DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO!

Miejsce egzaminu: Instytut Filologii Polskiej, 80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55

 

 

 

 

 

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO

Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Liczba godzin lekcyjnych: 40
Cena: 800 zł

KURS WEEKENDOWY (8 spotkań w soboty  5×45)

KURS NIEINTENSYWNY (zajęcia dwa razy w tygodniu 2×45 i 3×45)

Opis kursu: kurs przygotowujący do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 lub B2; rozwijanie i doskonalenie wszystkich sprawności językowych sprawdzanych podczas egzaminu (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, poprawność gramatyczna, wypowiedź pisemna, mówienie), modelowe zadania i przykładowe arkusze egzaminacyjne.

Rejestracja: polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl

POZIOM B1: 506-F017-S408-20 (kurs weekendowy – pierwsze zajęcia 1.02.2020r.)

 

POZIOM B2: 506-F017-S409-20 (kurs weekendowy – pierwsze zajęcia 1.02.2020r.)

 

POZIOM C1: 506-F017-S375-20 (kurs nieintensywny – pierwsze zajęcia 1.02.2020r., reszta zajęć w poniedziałki i czwartki)

Bank Pekao S.A. Oddział w Gdańsku IV

Kołobrzeska 43,

Konto: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

Dla wpłat z zagranicy:

Swift: PKOPPLPW

IBAN: PL 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

Tytuł wpłaty: 506-F017-S408-20, imię i nazwisko, kurs weekendowy

przykład: 506-F017-S408-20, Jan Kowalski, kurs weekendowy

 

 

 

 

 

 

 

 

panorma in mari via tua

Centrum Kultury i Języka Polskiego Uniwersytetu Gdańskiego