Egzaminy Certyfikatowe

Z powodu wielu zapytań, informujemy, że jutrzejszy egzamin odbędzie się. 

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego odbywają się w następujących terminach:

 

30-31.01.2021 – poziom B1

27-28.03.2021 – poziom B1,B2, C1

19-20.06.2021 – poziom B1, B2, C1

20-21.11.2021 – poziom B1, B2

 

Na każdy egzamin rejestracja prowadzona jest osobno i zaczyna się nie wcześniej niż 2 miesiące przed planowanym terminem egzaminu.

Rejestracja na egzamin w terminie 17-18.10.2020 jest już zakończona!

 

Kto może zdawać egzamin? Cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie: zgodnie z rozporządzeniem Ministra, na egzamin certyfikatowy należy przynieść ważny paszport oraz inny dokument ze zdjęciem.

Miejsce egzaminu: Instytut Filologii Polskiej, 80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55

E-mail: polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl

 

 

Osoby, które nie przystąpiły do egzaminu z przyczyn niezależnych od organizatora, mają prawo do zwrotu opłaty za egzamin pod warunkiem pisemnego zgłoszenia tego faktu w poniższych przypadkach:

a)     co najmniej 35 dni przed rozpoczęciem egzaminu –  zwrot 100% opłaty za egzamin;

b)    w terminie 25-34 dni przed rozpoczęciem egzaminu – zwrot  80% opłaty za egzamin.

Uniwersytet Gdański nie zwraca wpłaconej kwoty za egzamin w przypadku zgłoszenia rezygnacji z przystąpienia do egzaminu w terminie krótszym niż 25 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu.

 

 

 

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO

LATO 2020

 

Cena egzaminu:

B1 669,9 zł (150 EUR)

B2 669,9 zł (150 EUR)

C1  803,88 zł (180 EUR)

Wydanie certyfikatu: 89,32 zł (20 EUR)

 

 

UWAGA!

Wpłaty (egzamin + certyfikat) należy dokonać jednorazowo, w jednym przelewie w złotych polskich;

kurs euro –  4,4660 zgodnie ze średnim kursem euro NBP z dnia 30.06.2020 r.

 

 

 

 

 

Termin przesyłania opłat: W DNIU REJESTRACJI (po otrzymaniu maila z potwierdzeniem rejestracji).

 Centrum Kultury i Języka Polskiego nie przesyła drogą mailową potwierdzenia, że opłata została zaksięgowana!

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU EGZAMINU PRZESYŁAMY NA MIESIĄC PRZED EGZAMINEM TYLKO DO OSÓB, KTÓRE UIŚCIŁY OPŁATĘ ZA EGZAMIN I CERTYFIKAT.

NIE REZERWUJEMY NOCLEGÓW DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO.

 

 

panorma in mari via tua

Centrum Kultury i Języka Polskiego Uniwersytetu Gdańskiego